Evakuaeni cesta vedla

Sign exit tento termín nouzový východ dveøe, který je plný objektù pro pou¾ití ve stavebních prací, které spolu s musely správné regulace pro vhodné oznaèení výstupù pøes kterého to dostane evakuaci