Elektricka instalace nahore

Elektrická instalace je obtížný organismus, ve kterém musí vše fungovat společně. Pokud jeden prvek selže, může se dostat do velké katastrofy. Nejčastěji dochází k velkému úrazu elektrickým proudem nebo požáru, ve kterém mohou lidé umřít současně. Proto si musíte pamatovat na elektrické instalace, provádět pravidelné kontroly kvalifikovanými elektrikáři, pravidelně odstraňovat všechny závady.

Jednou z nejdůležitějších rolí ve všech elektrických instalacích je výběr bezpečnostních prvků. Náš život nebo zdraví může záviset na tomto strategickém faktoru. Bezpečnost by měla být stanovena v mnoha oblastech. Začíná hlavní pojistkou, která si přeje zapamatovat si jmenovitý proud nastavený elektrárnou při uzavírání smlouvy o dodávce elektřiny. To je splaceno, aby bylo horší získat větší množství elektřiny než ta poslední. Pokud k tomu dojde, elektrické vedení před naším domem nebo pracovištěm bude spáleno.Dále jsme elektroměr a tím i hlavní rozvaděč. Současná distribuční soustava je jádrem elektrické instalace. Každý okruh má svůj původ přímo zde. Vše je chráněno vhodnou pojistkou se stanoveným jmenovitým proudem. Volba ochrany by měla být zajištěna profesionálním elektrikářem, který pro nás vytvoří elektroinstalační projekt dříve, než je způsoben. V posledním kroku bude představeno, kolik rozeznává živé okruhy, které budou také pohánět to, co v nich bude proud provozovat. Je velmi důležité, protože závisí na zvoleném průřezu vodičů a následně na pojistce s dobrým jmenovitým proudem. Je to pravda a použití tzv. Selektivity ochrany, díky které se v případě zkratu vypne pouze pojistka dané oblasti, a ne hlavní ochrana, která by přerušila dodávku energie do jakéhokoliv domu.