Exploze dulniho metanu sosnica

Těžba ve světě je nejklidnější na světě, a to navzdory nejtěžším švům metanového uhlí. Bezpečnost byla dosažena použitím různých metod a záruk, díky kterým omezujeme možnost zapálení nebo výbuchu metanu.

Abychom se vyhnuli explozi metanu, minimalizujeme faktory, které ji řídí, což můžeme omezit implementací vhodných zařízení. Na situaci dolu nebo na stěně, to jest předku, je potřeba dodávat energii pro kombajny a dopravníky přepravující kořist. Je to jen zisk v jiskření poškozených kabelů, ať už vznik elektrického oblouku dosáhne zapálení a výbuchu metanu. Kromě jakéhokoliv elektrického zařízení se proto používá dodatečná ochrana proti výbuchu. Díky ochraně používané v těchto zařízeních a strojích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu na místo metanu, takže v případě poruchy nedosáhne tragédie. Horníci elektrikáři, kteří jdou dolů, jsou speciálně vyškoleni v oddělení ochrany proti výbuchu a protipožární ochrany, aby mohli bezpečně provádět naše činnosti pro sebe. Každý elektrikář musí jednou za pět let začít s takovým výcvikem, který končí zkouškou, díky čemuž bude jeho myšlenka osvěžena a seznámí se s původními návrhy a typy ohnivzdorných a výbušných úspěchů.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost jsou proto důležitou součástí každé doly, díky níž je minimalizováno nebezpečí výbuchu metanu.