Ohrivace vody proti vybuchu

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, která je jednou z nejdůležitějších expozic v prostorách ohrožených touto explozí. Jako vhodná prevence proti vznícení nebo požáru by měl být vytvořen dobrý systém ochrany proti výbuchu. Tato řešení budou použita především ve všech oblastech, kde hrozí nebezpečí požáru.

Současně budou diskutované systémy používány všude tam, kde je v průmyslu výbušný prach. Na těle zabezpečení před výbuchem je faktor, který potlačuje výbuch, namontován centrálně. Tento proces zahrnuje především učení o první fázi výbuchu. Pak použijte opatření, jehož předmětem bude vyrovnání výbuchu ve světlém zařízení. Výsledkem je, že exploze se nepřevádí a po zapálení je potlačena. To vše znamená, že se oheň nevyskytuje. Toto stvoření je jednou z nejběžnějších metod ochrany proti výbuchu, a pokud ho nyní ochrání před jeho účinky. Snižuje účinky výbuchu. Tyto prvky jsou překryty takovými prvky, jako jsou válce s hasicím prvkem, snímači tlaku, optickými čidly, čidly prachu a ovládacími panely. Druhým krokem je uvolnění výbuchu. Tento proces spočívá především ve vybíjení účinků výbuchu mimo chráněné zařízení. V důsledku toho se tlak uvnitř zařízení vrátí na průměrnou úroveň. Mezi dekompresní systémy patří dekompresní panely, klapky se samouzavírací jednotkou a bezplamenné odlehčovací systémy. Systém proti rozjezdu je zároveň rozpojením výbuchu. Existuje tedy systém pro izolaci výbuchu. Jeho plán je především uzavření potrubí nebo kanálů. Proč? Především proto, že obě předchozí metody eliminují pouze účinky ohně. Některé zbytkové účinky výbuchu se však mohou dostat přes trubky a kanály, které mohou provádět sekundární výbuchy, což je ještě více problematické v produktech. Z tohoto důvodu a uzavírací systém vytváří na místě, které brání již zmíněným sekundárním výbuchům. Jedná se například o láhve na hasicí plyn, uzavírací ventily, uzavírací šoupátka, vypínací systémy, důležité klapky.