Seda oblast v diskriminacnich modelech

Velikost šedého prostoru v Polsku je velkým problémem. Naše země se s tím vždy vypořádala navždy, s druhými výsledky. I když se ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku daří na posledním pozadí celkem dobře, ale v tradiční Evropě je to stále zvlášť silné.

Man Pride

Věřím, že šedé povrchy nevylučují represivní opatření, jako jsou pokuty za to, že nemají pokladní pokladnu revo. Jediným druhem je vzdělávat společnost a pak nás neustále informovat, že jednáme uvnitř komunity a že to, co je pro komunitu dobré a přináší nám výhody. Kolik toho musíte získat, aby si zaměstnanci získali důvěru ve stát - hodně se zmiňuje, často ve vzpurných prostředích, které nás stát okrádá. Podnikatelé, kteří tuto práci prohlašují, jsou lhostejní k velkým investicím do infrastruktury, v důsledku čehož se vtipy o našich silnicích úplně rozdělují. Podobně politici prezentující takové chování. Nezodpovědné prohlášení populistických sloganů je, že s velkou reakcí, zejména mezi mladými lidmi, kteří jsou svým hraním okouzleni, nepřekvapte, co za nimi skutečně leží.Praxe učí, že nečestní podnikatelé vždy najdou poslední cvičení, která obejdou systém. Kromě toho mají podporu důležité dávky svých klientů, kteří navzdory sociálním kampaním, které jsou na konci vytváření návyků, stále považují daně za poctu banditů a za stejný příjem jako zbytečné odpadky. Co mezi posledními, které vláda nařídí vysoké pokuty za to, že nemají pokladnu, protože náročné tyto důsledky budou téměř účinné?Konec konců, věci nejsou tak nízké, když člověk může na základě výše uvedených prohlášení soudit. Důvěra Poláků v manželství a růst k sobě navzájem - tento proces je pomalý a nepravidelný, ale s ohledem na dvacet šest let je škola čistá. Myslím si, že s hospodářským a vnitřním růstem země bude méně a méně hostů zapsáno do krátkodobých zisků a mnohem více - elementární poctivost. I když existují rockové výbuchy, jako je jediná změna moci, nemění to skutečnost, že máme moudrý, byť velmi zkušený národ, nezničí to, co jsme vybudovali po roce 1989. A že náš bude blíže k Evropě než Rusko.