Servis gastronomickych zarizeni pohrben

Služba registračních pokladen je nepostradatelná nejen při selhání zařízení, ale i při povinných kontrolách pokladny, a to jak při otevírání, tak při uzavírání obchodu. Společně s předpokladem je jediná osoba, která v případě poruchy registrační pokladny může provést opravu, zaměstnancem servisní jednotky, která má příslušná oprávnění. Velmi často je získání práv následující:

oprávnění:- servisní firma se obrátí na prodejce pokladny s možností navázání spolupráce a zavedení obchodní smlouvy,- po obdržení souhlasu řídí všechny dva zaměstnance pro certifikační školení, které je ukončeno zkouškou. Během výcviku získává technik povolení pro plné lidi z fiskálních zařízení, které odpovídají schopnostem výrobce.- po vynikajícím provedení testu obdrží servisní technik osobní a častou fotografii průkazu totožnosti a jeho pečeti pro uplatnění pečeti na fiskálním modulu. Výrobce však zavádí servisního technika do seznamu osob, které jsou vhodné pro provoz záručních a nezáručních oprav, jakož i nezbytné technické prohlídky a dodatečně zasílá své možnosti na finanční úřad.

SvátekNárok nabývá stavu jednoho roku a vypovídá o formulované pokladně - konce nákladů nedávají správci právo na péči o všechna fiskální zařízení jednoho výrobce, a to pouze za účelem odstranění závad ve vybraných modelech.Servisní technik je nucen neustále zvyšovat své znalosti prostřednictvím účasti v prodejnách výrobků, každoročně by se měl seznámit s dopisem výrobci, aby prodloužil dobu platnosti.Požadavkem registrovaným ve smlouvě o autorizovaném prodeji je použití skladu náhradních dílů servisními společnostmi, jakož i kontrolních a měřicích přístrojů a zařízení. Služba je nucena dodávat uživatelům spotřební materiál, který pochází od výrobce.Autorizovaný servisní technik, který neprovozuje pokladny v příslušné jednotce, není oprávněn provádět zápis a musí vrátit kartu výrobci. Servisní technik může obsluhovat pokladny pouze v případě, že je zaměstnancem jednotky související s dohodou o autorizovaném prodeji.