Uleva pokladny

Každý podnikatel, který je v soukromé společnosti fiskální pokladny každý den s bohatými problémy, které tyto pokrmy mohou generovat. Stejně jako všechna počítačová zařízení nejsou registrační pokladny nezávislé na výhodách a někdy se rozpadají. Ne všichni podnikatelé vědí, že v každém prvku, ve kterém jsou záznamy prováděny pomocí registračních pokladen, by měli mít jiné zařízení - nyní v případě poruchy tohoto klíče.

Nedostatek záložní pokladny EZZAB při pokračování v prodeji výrobků nebo služeb může vést k uložení sankcí daňovým úřadem, protože zabrání tomu, aby se prodejní dopis rozdělil podle členění hlavního zařízení. Dokumenty uložené v pokladně by měly obsahovat servisní knížku. V tomto dokumentu jsou nejen všechny opravy zařízení zadány, ale jsou zde také tipy na fiskalizaci pokladny nebo výměnu její paměti. V servisní knížce musí existovat dodatečné jedinečné číslo, které bylo finančnímu úřadu doručeno pokladní, jméno společnosti a adresa provozovny, ve které je pokladna používána. Všechny tyto reklamy jsou nezbytné pro úspěch daňových kontrol. Jakékoliv změny v myšlence pokladny a její opravy náleží do cvičení specializované služby, se kterou měli všichni podnikatelé využívající pokladny uzavřít smlouvu. A co víc - měli byste informovat finanční úřad o jakékoli změně služby pokladníka. Tržby ve fiskálních částkách by měly být prováděny v průběžné podobě, proto je při úspěšném vyplňování pokladny nutné vyměňovat si názory na straně druhé, a to při čtení paměti. Čtení paměti registrační pokladny může existovat - i jako její změna, ale pouze autorizovanou osobou. Tato činnost musí být ukončena za přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Od přečtení fiskální pokladny je vytvořen příslušný protokol, jehož kopie je zaslána daňovému úřadu a druhá podnikateli. Vyžaduje, aby tento protokol byl veden společně s novými dokumenty spojenými s pokladnou - jeho nedostatek může mít za následek uložení sankce úřadem.