Zalohy a prace

Nedávné změny v usnesení o DPH, které začaly fungovat od ledna 2015, zavedly potřebu vypořádání pomocí pokladny mezi druhou skupinou podnikatelů. A přestože jsou někteří podnikatelé z povinnosti vydávat účtenky stále rozpuštěni, jména, která nabízejí své služby zákazníkům samotným, jsou povinni vypořádat práci pomocí registračních pokladen.

Kdo musí mít pokladnu?Registrační pokladny jsou potřebné ve společnostech, které posílají svou roli přirozeným ženám (B2C. Na druhé straně společnosti, jejichž roční obrat nepřesahuje čistou částku 20 tisíc PLN, nejsou povinny vydávat daňové příjmy. Ze změn, pokud podnikatel zahájí svou roli během daňového roku, se objeví povinnost mít pokladnu, když obrat přesáhne 20 000 PLN. V dalším vývoji existuje katalog činností, které nepodléhají potřebě vydávat účtenky vydané pokladnou.

Pomoc a cíle související s registrací pokladny.Předtím, než podnikatel začne vydělávat z registrační pokladny, musí tuto skutečnost nahlásit svému finančnímu úřadu spolu s adresou, na které bude registrační pokladna použita. Spolu s těmito dokumenty byste měli vrátit původní doklad o zakoupení pokladny a certifikát potvrzující, že zakoupená pokladna splňuje požadavky - technické a funkční - popsané v zákoně o DPH. Formální požadavky, které musí být splněny před použitím pokladny, závisí jak na pomoci, tak na platném nákupu pokladny. Sleva spojená s nákupem pokladny dosahuje až 90% nákladů na nákup pokladny, i když ne více než 700 PLN. Držitel registrační pokladny musí současně zajistit jeho perfektní obsluhu na autorizovaných místech, přičemž k údržbě pokladny nesmí dojít nejméně každých 25 měsíců. Prodloužení tohoto stupně může vést k nutnosti vrátit slevu z pokladny.

Mít pokladnu znamená, že musíte také vydat původní příjmy zákazníkům a uchovávat jejich kopie po dobu 2 let od konce účetního roku, ve kterém byly rozdány. Uživatel registrační pokladny musí také tisknout pravidelné zprávy - denní, týdenní a měsíční - generované pokladnou.